Povečanje energetske in snovne učinkovitosti objekta

Podjetje Gostišče Stari hrast, Angela Pihlar s.p., je na javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija gostišča Stari Hrast«.

V gostišču Stari hrast so bili izvedeni sledeči ukrepi energetske in snovne učinkovitosti:

 • Izvedba toplotne izolacije na fasadi
 • Izvedba toplotne izolacije celotnega ostrešja oz. stropa
 • Menjava stavbnega pohištva – oken
 • Vgradnja toplotne črpalke, predelava sistema ogrevanja, zamenjava klimatske naprave, vgradnja termostatskih ventilov
 • Vzpostavitev sistema prezračevanja, vključno z nabavo rekuperacijskega sistema
 • Vgradnja sončne elektrarne
 • Zamenjava svetil in vgradnja senzorjev za prižiganje in ugašanje razsvetljave
 • Sanacija obstoječega vodnjaka, vgradnja potopne hidroforne črpalke, izvedba sistema napeljave za koriščenje vode iz vodnjaka do porabnikov in izvedba vseh instalacij
 • Prenova sanitarij
 • Aktivnosti za ločevanje in zbiranje odpadkov
 • Tiskanje obvestil ter nadgradnja spletne strani, oglaševanje

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike Slovenije: www.eu-skladi.si